MENU

Tištěné publikace

ivo-moll-site-1

Ivo Moll

Autor publikace
Sdílejte publikaci
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ivo Moll

člen dozorčí rady Obchodní a hospodářské komory Brno, vysokoškolský učitel

Tištěné publikace

BLAŽEK, J., MOLL, I.: Zneužití práva z pohledu ekonomické teorie. In: Zneužití práva a svévole z pohledu finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, bez ISBN, 2014. s. 56–62.

 

 

MOLL,I., WALLENFELSOVÁ,H.: Strukturální analýza nabídky a potřeb podniků jižní Moravy. In Nabídka a potřeby firem jižní Moravy, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova universita v Brně a Regionální hospodářská komora Brno, Brno 2011, 16 stran, bez ISBN

 

MOLL,I., WALLENFELSOVÁ,H.: Oborová analýza nabídky a potřeb podniků jižní Moravy. In Nabídka a potřeby firem jižní Moravy, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova universita v Brně a Regionální hospodářská komora Brno, Brno 2011, 22 stran, bez ISBN

 

MOLL,I., WALLENFELSOVÁ,H.: Srovnávací analýza nabídky universit a nabídky a potřeb firem jižní Moravy. In Nabídka a potřeby firem jižní Moravy, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova universita v Brně a Regionální hospodářská komora Brno, Brno 2011, 16 stran, bez ISBN

 

MOLL,I., MOLLOVÁ,M.: Vyplňujeme vlastní směnku, ECON publishing, Brno 1999, 32 stran, ISBN 80-902268-6-8.

 

MOLL,I.,(KUBICOVÁ,O.): Informatorium pro malé a střední podnikatele – aktualizace, ECON publishing, Brno 1997, 52 stran (projekt Phare CZ9302/01/02-L068), ISBN 80-902268-2-5 (shodné s původním).

 

MOLL,I.,(KUBICOVÁ,O.): Informatorium pro malé a střední podnikatele, ECON publishing, Brno 1997, 404 stran (projekt Phare CZ9302/01/02-L068), ISBN 80-902268-2-5.

 

BLAŽEK,J., MOLL,I., ZEMAN,P.: Joint ventures, podnikání se zahraniční majetkovou účastí, ECON, Brno 1991, 136 stran, bez ISBN.

 

 

 

 

 

 

Tištěné učební texty a skripta

Blašková,V., Tirpáková,A., MARKECHOVÁ, D., Stehlíková,B., Moll,I., Střelec,L.: Statistika I. 2. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2012. 204 s. ISBN 978-80-7375-648-2.

 

KOUTKOVÁ,H., MOLL,I.: Základy pravděpodobnosti. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. 127 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 978-80-7204-738-3.

 

 

 

Blašková,V., Tirpáková,A., MARKECHOVÁ, D., Stehlíková, B., Moll,I., Střelec,L.: Statistika I. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2009. 228 s. ISBN 978-80-7375-286-6.

 

 

KOUTKOVÁ,H., MOLL,I.: Základy pravděpodobnosti. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2008. 128 s. ISBN 978-80-7204-574-7.

 

KOUTKOVÁ,H., MOLL,I.: Úvod do pravděpodobnosti a matematické statistiky, FAST VUT Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2001, 192 stran, ISBN 80-214-1811-7.

 

KOUTKOVÁ,H., MOLL,I.: Úvod do pravděpodobnosti a matematické statistiky, VUT v Čs. redakci MON, 1991, 140 stran, ISBN 80-214-0237-5.

 

MOLL,I., KOUTKOVÁ,H.: Úvod do matematické statistiky, učební text postgraduálního studia geotechniky na fakultě stavební VUT Brno, 1990, 22 stran, bez ISBN.

 

 

 

Elektronické publikace na CD-ROMu nebo na disketě
M0LL,I., MOLL,P., SLEPIČKA,P., ŠÍPOVÁ,Z., Talanda, P.: Kuželosečky – elektronická učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy v prostředí Zoner CONTEXT a OtherCAD, ECON publishing, s.r.o., Brno 2005.

 

M0LL,I., MOLL,P., SLEPIČKA,P., ŠÍPOVÁ,Z., Talanda, P.: Kolineace a afinita – elektronická učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy v prostředí Zoner CONTEXT a OtherCAD, ECON publishing, s.r.o., Brno 2005.

 

M0LL,I., MOLL,P., SLEPIČKA,P., ŠÍPOVÁ,Z., Talanda, P.: Kótované promítání – elektronická učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy v prostředí Zoner CONTEXT a OtherCAD, ECON publishing, s.r.o., Brno 2005.

 

M0LL,I., MOLL,P., SLEPIČKA,P., ŠÍPOVÁ,Z., Talanda, P.: Mongeovo promítání – elektronická učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy v prostředí Zoner CONTEXT a OtherCAD, ECON publishing, s.r.o., Brno 2005.

 

M0LL,I., MOLL,P., SLEPIČKA,P., ŠÍPOVÁ,Z., Talanda, P.: Axonometrie – elektronická učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy v prostředí Zoner CONTEXT a OtherCAD, ECON publishing, s.r.o., Brno 2005.

 

M0LL,I., MOLL,P., SLEPIČKA,P., ŠÍPOVÁ,Z., Talanda, P.: Kosoúhlé promítání – elektronická učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy v prostředí Zoner CONTEXT a OtherCAD, ECON publishing, s.r.o., Brno 2005.

 

M0LL,I., MOLL,P., SLEPIČKA,P., ŠÍPOVÁ,Z., Talanda, P.: Perspektiva -elektronická učebnice deskriptivní geometrie pro střední školy v prostředí Zoner CONTEXT a OtherCAD, ECON publishing, s.r.o., Brno 2005.

 

M0LL,I., MOLL,P.: Pravděpodobnost, elektronická studijní opora pro distanční studium, Brno 2004, v prostředí Zoner CONTEXT.

 

M0LL,I., MOLL,P.: Náhodná veličina a vektor, elektronická studijní opora pro distanční studium, Brno 2004, v prostředí Zoner CONTEXT.

 

 

 

 

MOLL,I., PRUDILOVÁ,K., PUCHÝŘOVÁ,J., SLABĚŇÁKOVÁ,J., ROUŠAR,J., SLATINSKÝ,E., SLEPIČKA,P., ŠAFÁŘOVÁ,H., ŠAFAŘÍK,J., ŠMÍDOVÁ,V., ŠVEC,M., TOMEČKOVÁ,J.: Deskriptivní geometrie, verze 1.3, ECON info a ECON publishing, Brno 2003, v prostředí Zoner CONTEXT a OtherCAD.

 

MOLL,I., MOLL,P.: Rozvoj klíčových dovedností pro další vzdělávání, ECON publishing, s.r.o. a SEMIS, s.r.o., Brno a Praha 2003, v prostředí Zoner CONTEXT.

 

MOLL,I., PRUDILOVÁ,K., PUCHÝŘOVÁ,J., SLABĚŇÁKOVÁ,J., ROUŠAR,J., SLATINSKÝ,E., SLEPIČKA,P., ŠAFÁŘOVÁ,H., ŠAFAŘÍK,J., ŠMÍDOVÁ,V., ŠVEC,M., TOMEČKOVÁ,J.: Deskriptivní geometrie, verze 1.0 – 1.2, ECON info a ECON publishing, Brno 2002, v prostředí Zoner CONTEXT a OtherCAD, ISBN 80-86433-08-0 (neoprávněně přidělené, jde o CD-ROM a ne o tištěnou publikaci).

 

DOLEŽAL,D., MOLL,I., ŠVEC,M.: České firmy a průvodce podnikáním 2000/2001, Hospodářská komora České republiky a ECON info, 2000, v prostředí Zoner CONTEXT.

 

KUBICOVÁ,O., MOLL,I., ŠVEC,M.: Informatorium pro malé a střední podnikatele (1. aktualizace), ECON publishing a ECON info, 1997, projekt Phare CZ9302/01/02-L068, v prostředí Zoner CONTEXT.

 

MOLL,I., ŠVEC,M., ŠVEC,M.: Pasportizace vodních elektráren ČR, ECON info a České energetické závody, 1997, v prostředí Zoner CONTEXT.

 

KUBICOVÁ,O., MOLL,I., ŠVEC,M.: Informatorium pro malé a střední podnikatele, ECON publishing a ECON info, 1997, projekt Phare CZ9302/01/02-L068, v prostředí Zoner CONTEXT.

 

FIALA,B., MOLL,I., PAPÍK,R.: Obchodní zvyklosti v jednotlivých zemích světa a dostupné zdroje informací pro zahraniční obchod, ECON a SEMIS, 1996, vytvořeno s podporou Národního vzdělávacího fondu a programu Phare EU, v prostředí Isystem.

 

DVOŘÁK,J., KADEŘÁBEK,V., MOLL,I., ŠVEC,M.: Dokumentární akreditiv, ECON, 1995, v prostředí Isystem.

 

MOLL,I., SEMRÁDOVÁ,A., ŠVEC,M.: Hladké platy v zahraničním a vnitřním obchodě, ECON, 1994, v prostředí Isystem.

 

 

 

BRUNN,M., DOLEŽAL,D., MOLL,I., MOLL,P.: Pasportizace systémových elektráren, informační systém pro České energetické závody, 1994, v prostředí Isystem.

 

MOLL,I., SOUKUPOVÁ,L.: Obchodní zvyklosti v jednotlivých zemích světa, ECON 1994, v prostředí Isystem.

 

MOLL,I., ŠVEC,M., VOŽENÍLKOVÁ,B.: Šeky, ECON, 1993, v prostředí Isystem.

 

MOLL,I., SVOBODOVÁ,V., ŠVEC,M.,: Směnky, ECON, 1993, v prostředí Isystem.

 

DOLEŽAL,D., MOLL,I., TLAPA,M., VERNER,J.: Dohoda mezi státy ESVO a ČSFR, 1992, v prostředí Isystem.

 

BLAŽEK,J., KOPEČEK,I., MOLL,I., TOPINKA,J.: Daně 93, ECON, 1992, v prostředí INFOS.

 

BLAŽEK,J., KOPEČEK,I., MARVANOVÁ,M., MOLL,I., SEMRÁDOVÁ,A., TOPINKA,J.: Mezinárodní platební styk, ECON, 1992, v prostředí INFOS.

 

BLAŽEK,J., KOPEČEK,I., MOLL,I., TOPINKA,J., VOŽENÍLKOVÁ,B.: Šeky, ECON, 1991, v prostředí INFOS.

 

BLAŽEK,J., KOPEČEK,I., MOLL,I., SVOBODOVÁ,V., TOPINKA,J.: Směnky, ECON, 1991, v prostředí INFOS.

 

 

Významnější publikace na webovských stránkách
KEJDA,L., MAŠA,S., MOLL,I., MOLL,P., MOLLOVÁ,O.: Programy podpory podnikání v České republice, ECON publishing a Regionální a hospodářská komora jižní Moravy, 2000, (projekt Phare CZ 9801.06.01.07.05.45.41)

 

KUBICOVÁ,O., MAŠA,S., MOLL,I., ŠVEC,M.: Informatorium pro malé a střední podnikatele (aktualizace), ECON info a Obchodní a hospodářská komora Brno, 1997, (projekt Phare CZ9302/01/02-L068)

 

KUBICOVÁ,O., MAŠA,S., MOLL,I., ŠVEC,M.: Informatorium pro malé a střední podnikatele, ECON info a Obchodní a hospodářská komora Brno, 1997, (projekt Phare CZ9302/01/02-L068)

 

Software
MOLL,I., WALLENFELSOVÁ,H.: KREDIT, programový systém pro podporu tvorby akreditačních spisů vysokých škol, ECON publishing, s.r.o., v prostředí MS Office, Brno 2009

 

HORTOVÁ,M., MOLL,I., MOLL,P., POTŮČEK,A.: Program na vyplňování a tisk směnek, prostředí Windows, Brno 2005

 

MOLL,I., MOLL,P., MOZGA,F.: Výpočet odměny správce konkurzní podstaty, Brno 2000.

 

DOLEŽAL,D., DOLEŽEL,P., MOLL,I., ŠVEC.,M., ŠVEC,M.: Context, systém pro tvorbu multimediálních publikací v prostředí Windows, verze 1.0-4.0, 1996-2005, ECON info, výhradní distribuce pro ČR a SR pod názvem Zoner Context firma Zoner software, s.r.o.

 

DOLEŽAL,D., MOLL,I.: Program na vyplňování směnek, verze 1.0-2.0, v prostředí MS DOS, Brno 1996-2000.

 

DOLEŽAL,D., MOLL,I.: Systém aproximace funkcí (též GRAFEXP, SAF), 1993.

 

DOLEŽAL,D., DOLEŽEL,P., MOLL,I., ŠVEC.,M.: Isystem, systém pro tvorbu multimediálních publikací v prostředí MS DOS, verze 1.0-3.0 a realizace jeho tlačítkového a senzorového ovládání, 1992-1995.

 

KOPEČEK,I., MOLL,I..: Infostar, systém pro tvorbu hypertextových publikací v prostředí MS DOS, 1991.

 

Výzkumné zprávy, výstupy z projektů Phare neuvedených výše, výstupy z hospodářských smluv apod.
ČESTNĚJŠÍ,A., KALOUS,J., KOZÁKOVÁ,S., KUČEROVÁ,H., MOLL,I., ORAVCOVÁ,A., URBAN,M.: Prohloubení lokální demokracie v městě Znojmo, Čestnější& Čestnější, 1999, 58 stran (projekt Phare CZ 9801.0601.07.02.04.06)

 

KARPÍŠEK,Z., MOLL,I.: Matematická analýza spolehlivostních ukazatelů technologických celků PEV ČEZ, ECON publishing a I&C Energo, 1997

 

CVEŠPR,P., KARPÍŠEK,Z., KONOPÁSEK,E., KŘIPSKÝ,I., KUCHAŘ,V., MOLL,I.: Zpracování a kontrola databází zařízení Jaderné elektrárny Dukovany se značením podle kódu KKS, ECON publishing a I&C Energo, 1997

 

KARPÍŠEK,Z., MOLL,I.: Návrh hodnocení efektivity údržby v Jaderné elektrárně Dukovany, I&C Energo, 1996

 

CVEŠPR,P., KARPÍŠEK,Z., KONOPÁSEK,E., KŘIPSKÝ,I., KUCHAŘ,V., MOLL,I.:: Databáze číselníku KKS v Jaderné elektrárně Dukovany, I&C Energo, 1996

 

CVEŠPR,P., KARPÍŠEK,Z., KONOPÁSEK,E., KŘIPSKÝ,I., KUCHAŘ,V., MOLL,I.: Dodatek metodiky KKS pro Jadernou elektrárnu Dukovany, I&C Energo, 1996

 

DOLEŽAL,D., KYSUCKÝ,J., MOLL,I.: Propagační on-line systém Všeobecné úverové banky, ECON, Bratislava a Brno 1994, v prostředí Isystem

 

BARTÁK,R., BLAŽEK,J., DOLEŽAL,D., KOPEČEK I., MOLL,I.: On-line přístupný informační a inzertní systém v Brně na ulici Česká, ECON, Brno 1993, v prostředí Isystem

 

DOLEŽAL,D., MOLL,I.: On-line přístupný informační systém COOP banky s on-line zjišťováním stavu účtů, Brno 1993, v prostředí Isystem

 

PIJÁČEK,M., ROZBOŘIL,T., ŠABATKA,P., HUBATKOVÁ,J., MENCL,J., MOLL,I., DVOŘÁK,J.: Nová metodika výpočtu udržovacích jednotek železničního svršku a spodku, komentář ke zprávě k ukončení etapy E 03 úkolu Z 00 13 008 (ČSD VÚŽ), Brno 1992, 33 stran.

 

PIJÁČEK,M., ROZBOŘIL,T., ŠABATKA,P., HUBATKOVÁ,J., MENCL,J., MOLL,I., DVOŘÁK,J.: Nová metodika výpočtu udržovacích jednotek železničního svršku a spodku, dílčí zpráva k ukončení etapy E 03 úkolu Z 00 13 008 (ČSD VÚŽ), Brno 1992, 43 stran.

 

DVOŘÁK,J., MOLL,I.: Návrh koncepce metodiky sběru a vyhodnocování dat pro tvorbu funkcionálu nákladovosti údržby železničních tratí, ECON, 1992, 10 stran.

 

DOLEŽAL,D., MOLL,I., NOVOTNÝ, J.: Analýza exponenciál ve sportovní medicině, ECON, 1991 (teorie a software pro oddělení tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Brně).

 

NOVÁK,L., DOUPAL,E., MOLL,I., NOVÁK,V., KOMÁREK,J., KUDRNA,J., KACHLÍKOVÁ,V., TAUFAR,M., ŠKRLA,V., ŘEHOŘEK,J., HORÁKOVÁ,J., BOREK,L., BÁRTA,R.: Stanovení návrhového dopravního zatížení vozovek, výzkumná zpráva pro Silniční vývoj Brno, Brno 1986, 131 stran.

 

BERKA,M., MOLL,I., PUCHÝŘOVÁ,H., SEKANINOVÁ,J., SLABĚŇÁKOVÁ,J., ŽÁK,J., HŘEBÍČKOVÁ,J.: Speciální knihovna standartních programů pro počítač ADT 4500, výzkumný úkol FAST VUT č. 0573,Brno 1985, (oponováno 4.12.1985).

 

ŠIMONÍK,J., MOLL,I., KREJČOVÁ,L., BERKA,M.: Zmrazování zemin kapalným dusíkem, Brno 1985, výzkumná zpráva pro VUIS Bratislava, 48 stran, HS 202932.

 

ŠIMONÍK,J., MOLL,I., VACHOVÁ,L.: Infiltrace a exfiltrace vzduchu obytných budov, výzkumná zpráva pro VUPS Gottwaldov, Brno 1984, 13 stran, HS 210633.

 

KRATOCHVÍL,J. a kol.: Prognóza napětí a přetvoření hráze vodních děl Bukovec a Starina, Brno 1984, výzkumná zpráva pro ministerstvo lesního a vodního hospodářství SSR, HS 211044.

 

VALIŠ,S., STARÝ,M., MOLL,I.: Rozptylová studie pro závod Vertex v Moravském Krumlově, 1983, 97 stran, HS 210633.

 

 

Příspěvky uveřejněné v časopisech a v novinách
MOLL,I, MYŠKOVÁ,K.: Parameterization of orthonormal third-order matrices for linear calibration. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, ročník 2009, sv. LVII, č. 17, s. 1-6, ISSN 1211-8516.

 

 

MOLL,I., MOLLOVÁ,M.: Směnka – jistý a rychlý nástroj!?, Bojíte se software? 1/2000 (BOSS 1/2000), Grand s.r.o. a Inzag k.s., České Budějovice, str. 3.

 

 

MOLL,I.: Obecní směnečná škola, Obec & finance 2/96, str. 44.

 

MOLL,I.: Nová doložka na směnce, Českomoravský Profit speciál 44/95, str. XVII.

 

KERŠNER,Z., KOHUT,J., MOLL,I., DOLEŽAL,D.: Problémy modelování reálných vztahů v technologii betonu, Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, ročník 1991, svazek B-133, str. 109-118.

 

MOLL,I., ŽÁK, J.: Aproximace funkce dotvarování počátečními členy Dirichletovy řady s výpočtem exponentů báze, Stavebnícky časopis, 9/1990, str. 665-670.

 

MOLL,I.: A Contribution to the Equidistant Analysis of a Sum of Exponentials, Fasciculi Mathematici, 20/1989, str. 109-110.

 

MOLL,I.: On a Linear Differential Equation with Constant Coefficients, Fasciculi Mathematici, 18/1988, str. 43-50.

 

KRINKE,A., KRINKOVÁ,L., MOLL,I.: Srovnání osobnostních charakteristik partnerů z funkčních a psychologicky soudně znalecky řešených (následně rozvedených) manželství ve výsledcích MMPI, Československá psychologie 4/1987, roč. XXXI, Academia Praha, str. 333-336.

 

JůZA,P., MOLL,I.: Vliv rozšíření jízdního pásu silniční komunikace ve směrovém oblouku na optickou plynulost vedení hran komunikace, Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, Soubor vědeckých a odborných prací fakulty stavební VUT za rok 1986 – I.díl, svazek B-110, str. 103-114.

 

 

BRÁZDIL,R., MOLL,I.: A study of variations of diurnal sums of precipitation by means of regression analysis, Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Purk. Brun., Vol. 11(1981), No. 7-8 (Geografia), str. 283-300.

 

ŠABATKA,L., VOKÁČ,P., NEVRLÝ,J., MOLL,I.: Vrstevnice ploch, Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, roč. 1980, svazek B-88, str. 285-290.

 

ŠABATKA,L., VOKÁČ,P., NEVRLÝ,J., MOLL,I.: Zjišťování průběhu izolinií ploch pomocí kubických splajnů, Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně, roč. 1980, svazek B-88, str. 173-178.

 

MOLL,I.: Recenze knihy BOOKSTEIN,F.L.: The Measurement of Biological Shape and Shape Change, Springer 1978, Folia Zoologica, 1980, str.76, (německy).

 

 

 

Příspěvky a anotace příspěvků ve sbornících konferencí a seminářů

 

DEMJANENKO, M., FIALA, B., MOLL, I.: Zkušenosti s využíváním e-learningových opor v rámci VŠ studia. In E-learning forum 2015, Online technologie pro rozvoj lidského potenciálu. 1. vyd. Praha/Brno: ECON publishing, s.r.o,., 2015, ISBN 978-80-86433-48-6. abstrakt

 

MOLL, I.: E-learning pro pojetí výkonu spisové služby v různých státech. In Informatika XXVII/2014. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MENDELU v Brně, 2014, s. 45. ISBN 978-80-7509-126-0. abstrakt

 

MOLL, I., MYŠKOVÁ, K., MOLL, P.: Equidistant General Exponential Analysis with Some Known Exponents. In ODAM 2011. Olomouc: Palackého universita Olomouc, 2011, s. 45. ISBN 978-80-244-2684-6. abstrakt

 

 

MOLL,I.: Calibration of similar objects. In Biometric Methods and Models in Currenht Science and Research (Proceedings, 19. letní škola biometriky, 6.-10.9.2010, Lednice). 1. vyd. Brno: ÚKZÚS, 2010, s. 173—176. ISBN 978-80-7401-028-6.

 

MOLL, I., MACH, J.: Úvahy o principech ekonometrických analýz stupně konkurenčnosti agrárního sektoru. [CD-ROM]. In Firma a konkurenční prostředí 2010. s. 361–365. ISBN 978-80-7375-385-6. článek v elektronickém sborníku 2010

 

MOLL, I. Algoritmizace nealgoritmizovatelného e-learningem. In Sborník příspěvků z konference E-learning forum 2010. 1. vyd. Praha: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, 2010, s. 18–19. ISBN 978-80-86723-91-4. abstrakt článku ve sborníku 2010

 

Moll,I., Štorková,I.: Závisí výstav piva v pivovaru Černá hora, a.s. na teplotě ovzduší? In Firma a konkurenční prostředí 2009 – 1. část. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2009, s. 272–276. ISBN 978-80-7392-084-5.

 

Žák, J., Moll, I.: Matematický model sociální akceptovatelnosti dálnic. [CD-ROM]. In EKODUKTY Umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků?. s. 59–60. ISBN 978-80-86433-22-6. článek v elektronickém sborníku

 

 

ŠTĚPÁN,Z., Solnická,P., Klemš,M., Vítková,H., Fišerová,H., Moll,I.: Použití statistických a matematických metod při analýze faktorů ovlivňujících tuberizaci in vitro. In Bulletin ČSEBR, sborník abstrakt. 1. vyd. Praha: SERIFA, 2009, s. 93. ISSN 1213-6670.abstrakt článku ve sborníku

 

ŠTĚPÁN,Z., Solnická,P., Klemš,M., Vítková,H., Fišerová,H., Moll,I.:
Matematická analýza vlivu snížení dusíkaté výživy na zvýšení indukce tvorby hlíz in vitro u lilku bramboru. In Firma a konkurenční prostředí 2009 – 1. část. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r. o., 2009, s. 324–335. ISBN 978-80-7392-084-5.

 

MOLL,I., WALLENFELSOVÁ,H.: Fantazie a logické myšlení versus klikací metoda (Vytěsní informatika matematiku ze vzdělávání?), Informatika XXII, 2009

 

MOLL,I., WALLENFELSOVÁ,H.: Skleníkové podmínky versus drsné prostředí. In E-learning forum 2008. Praha: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o., 2008, s. 11. ISBN 978-80-86723-53-2.

 

MOLL,I., MOLL,P., MYŠKOVÁ,K.: Konfidenční interval pro lineární funkci parametrů kalibrační funkce v trojrozměrném kalibračním modelu. In Biometrické metódy a modely v pôdohospodárskej vede, výskume a výučbe. 1. vyd. Nitra: Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2008, s. 73–78. ISBN 978-80-89162-31-4.

 

MOLL,I., MYŠKOVÁ,K.: Tři přístupy k lineární kalibraci. In 6. matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2007, s. 41–42. ISBN 80-214-2741-8.

 

MOLL,I., MIKLUŠ,T.: Spolupráce autora podkladů a realizátora e-learningových modulů. In E-learning forum 2007. Praha: Univerzita Jana Ámose Komenského Praha s.r.o., 2007, s. 25. ISBN 978-80-86723-26-6.

 

MOLL,I.: Linear calibration of identical objects. In TIES 2007. Brno: Masaryk University, 2007, s. 83. ISBN 978-80-210-4333-6.

 

MOLL,I., MYŠKOVÁ,K.: Calibration of identical objects. In DATASTAT 06. Brno: Masaryk University, 2007, s. 195-201. ISBN 978-80-210-4493-7.

 

MOLL,I.: Implementace e-learningových kurzů „Deskriptivní geometrie“ a „Pravděpodobnost“ na vysokých školách, kulatý stůl E-learningové vzdělávání ve firmách kraje, ABS WYDA, s.r.o., Žďár nad Sázavou, 7.11.2006, str. 30, bez ISBN.

 

MOLL,I., MYŠKOVÁ,K.: Lineární kalibrace na šroubovicích, DATASTAT ’06, sborník abstraktů, Kozov 4.-7.9.2006, bez ISBN.

 

BUREŠ,M., MOLL,I., MOLL,P., SLÁDKOVÁ,Z.: Souběh studijních opor?, eLearning ve vysokoškolském vzdělávání, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 18.-19.5.2004, str. 26-31, ISBN 80-7318-190-8.

 

BUREŠ,M., FIALA,B., MOLL,I., MOLL,P.: Adaptivní přístup ke studentovi a zkušenosti z projektu s různorodou cílovou skupinou, III. národní konference Distanční vzdělávání v České Republice, Praha, Centrum pro studium vysokého školství, 2004, str. 40-43.

 

HACIA,L., MOLL,I.: Mathematical modelling and informatics in electrical engineering, 3. matematický workshop, FAST VUT 2004, str. 45-48, ISBN 80-214-2741-8.

 

MOLL,I., ROUŠAR,J., ROUŠAROVÁ,V., SLEPIČKA,P.: Podruhé o REKONu – grafickém systému pro individuální zadání z deskriptivní geometrie, 2. mezinárodní matematický workshop, Stavební fakulta VUT v Brně, ECON publishing, s.r.o., Brno 2003, ISBN 80-86433-28-5.

 

FIALA,B., MOLL,I., MOLL,P.: Elektronická řešení pro oblast dalšího vzdělávání, 2. mezinárodní matematický workshop, Stavební fakulta VUT v Brně, ECON publishing, s.r.o., Brno 2003, ISBN 80-86433-28-5.

 

MOLL,I., MOLL,P.: Harpagonovy kostky a binomické rozdělení, 2. mezinárodní matematický workshop, Stavební fakulta VUT v Brně, ECON publishing, s.r.o., Brno 2003, ISBN 80-86433-28-5.

 

MOLL,I., MOLLOVÁ,O.: Diskutabilní pedagogické drobnosti, 2. mezinárodní matematický workshop, Stavební fakulta VUT v Brně, ECON publishing, s.r.o., Brno 2003, ISBN 80-86433-28-5.

 

 

MOLL,I., ROUŠAR,J., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J.: REKON – konec okenní afinity?, sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice, Hojsova Stráž, 8.-12.9.2003, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, str. 145-150, bez ISBN.

 

 

FIALA,B., MOLL,I., MOLL,P., SLÁDKOVÁ,Z.: E-learningový modul „Rozvoj klíčových dovedností pro další vzdělávání“, konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 4.-5.6.2003, str. 56-57, ISBN 80-7318-138-X.

 

BUREŠ,M., FIALA,B., MOLL,I.: Regionální informační centrum dalšího vzdělávání (e-learningový modul v rámci projektu Phare), konference Financování CŽV v podmínkách nového uspořádání státní správy, Brno, Česká asociace distančního vzdělávání, 2003.

 

MOLL,I.: Equidistant Analysis of a Sum of Exponentials with some known Exponents, 1. mezinárodní matematický workshop, Brno, ECON publishing, s.r.o., Brno 2002, ISBN 80-86433-16-1.

 

MOLL,I., ROUŠAR,J.: REKON – grafický systém pro individuální zadání z deskriptivní geometrie, 1. mezinárodní matematický workshop, Brno, ECON publishing, s.r.o., Brno 2002, ISBN 80-86433-16-1.

 

MOLL,I., ZÍDEK,R.: Úprava Bayesova updatingu, VII. vedecká konferencia stavebnej fakulty TU Košice, sekce 9 – stavební mechanika, 22.-24.5.2002, Košice-Medzev, ISBN 80-7099-815-6, str. 196-199.

 

MOLL,I., ŠVEC,M.: Počítačová podpora výuky deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT v Brně, E-learning v praxi firemního vzdělávání, 3. sekce: E-learning na VŠ, VOŠ, 2002, Praha.

 

MOLL,I.: E-směnka je nástroj xmíchu?, Informační společnost, 4. ročník, Brno, vydal ECON publishing, s.r.o., Brno 2001, ISBN 80-86433-07-2.

 

DOLEŽAL,D., KOPEČEK,I., MOLL,I.: Interface počítač – člověk, Informační systémy a jejich aplikace, 2. ročník, Studnice 1993.

 

DOLEŽAL,D., MOLL,I.: Analýza exponenciál, dotvarování betonu a program SAF. Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace, Loštice 1992, str. 47.

 

 

 

DOLEŽAL,D., KOPEČEK,I., MOLL,I.: Analýza exponenciál a dotvarování betonu. Program SAF. Informační systém Infostar. Editor Infostar. Zborník 22. celoštátnej konferencie o matematike na VŠTEP, 2.časť, Trnava 7.-10.9.1992, str. 22-23.

 

MOLL,I., NAVRÁTIL,J., ŽÁK,J.: Výpočet exponentů při aproximaci funkce součtem exponenciál, Knižnice algoritmov XI. diel zo sympózia Algoritmy ’91, Štrbské pleso 15.-19.4.1991, str. 11-16, bez ISBN.

 

MOLL,I.: A contribution to a general exponential analysis, Proceedings of the 13-th SCS Symposium „Expert systems and cybernetic modelling of biological processes“ and 2-nd Symposium „Mathematical modelling of liver excretory processes“, Piešťany 1987, str. 125-128.

 

MOLL,I: Kompartmentová analýza, PROBASTAT ’87, zborník príspevkov, Liptovský Ján 31.8-4.9.1987, str. 103, bez ISBN.

 

MOLL,I.: Kanonický tvar lineární diferenciální rovnice n-tého řádu vhodný pro studium oscilatorických vlastností řešení, Sborník 13.celostátní konference o matematice na VŠTEZ, Zemplínská Šírava 1977, str. 125-135.

 

 

Napsat komentář

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z.s. 

IČO: 09998446
Sídlo: Štěrková 261, 252 26 Kosoř

Kancelář: Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, 15.patro

© 2021 Spolek věda a výzkum

Upravit publikaci

You are not permitted to submit this form!