MENU

Vnitřní předpisy spolku

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s

IČO: 09998446

Štěrková 261, 252 26 Kosoř

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY 1

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SPOLKU

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s.

o formě přihlášek ke členství ve spolku

 

 

Nabídka spolku ohledně možnosti uzavření členství ve spolku je aktuální po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Tímto není omezena možnost spolku uzavřít členství se zájemcem smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 Pro zaslání návrhu na uzavření členství (registrace) ve spolku vyplní nabyvatel registrační formulář ve webové stránce. Návrh na uzavření členství odešle nabyvatel poskytovateli po vyplnění registračního formuláře – přihlášky  a kliknutím na tlačítko „Registrovat“ čímž také vyjadřuje souhlas se stanovami, Souhlas se Zpracováním osobních údajů, Souhlas s Vnitřními předpisy spolku. Údaje uvedené v návrhu na uzavření členství jsou spolkem  považovány za správné.

Členství vzniká v souladu se stanovami přijetím člena předsedou spolku a zaplacením členských příspěvků.

Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání členství. Náklady vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením všeobecné smlouvy si hradí nabyvatel sám.

 

Požadavek písemného podání přihlášky ke členství ve spolku SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s.,             IČO: 09998446, sídlem Štěrková 261, 252 26 Kosoř, je splněn i podáním přihlášky v elektronické formě i písemné formě k rukám předsedy spolku. Elektronicky se přihláška k rukám předsedy spolku podává na e-mailovou adresu spolku [email protected] nebo on-line na webových stránkách spolku https://iscz.cz/registrace/

 

V Kosoři dne 10.8.2021

 

__________v.r.___________

Jiří Michalička

Předseda spolku

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s

 

 

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY 2

 

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SPOLKU

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s.

o způsobech platby členských příspěvků

 

 

Výše příspěvků

Minimální výše příspěvků je spolkem stanovena v Rozhodnutí předsedy spolku.

A to takto:

 

PŘÍSPĚVKY

Osobnosti:

  

Fyzické osoby: 

 

Právnické osoby:

0 Kč

 

ročně

249 Kč

Členství   1

2 990 Kč

0 Kč

 

ročně

499 Kč

Dobrovolné členství

4 990 Kč

0 Kč

 

ročně

999 Kč

Dobrovolné členství

9 990 Kč

0 Kč

 

ročně

2 990 Kč

Dobrovolné členství

19 990 Kč

0 Kč

 

ročně

4 990 Kč

Dobrovolné členství

29 990 Kč

0 Kč

 

ročně

9 990 Kč

Členství  2

49 990 Kč

 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba příspěvků je splatná jednou ročně, a to vždy od dne, kdy došlo k vzniku nároku na členství.

Platba je splatná pomocí platební karty, či převodem na účet.

Je možné využít automatických plateb, kdy dojde po uplynutí roční lhůty k automatické platbě.

Členský příspěvek je možno platit hotově k rukám orgánů spolku, ale i bezhotovostně bankovním převodem na účet spolku č. 2001966412 /2010, případně platební kartou přes členský profil na webových stránkách spolku.

 

 

ČLEN MÁ NÁROK:

Členství 1

Co získáte pokud se stanete členem:

                            získáte partnera se kterým můžete změnit věci, které byste sami nezměnily

                            členství vám otevírá dveře k novým kontaktů doma i v zahraničí

                            můžete se aktivně zapojit do projektů spolku

                            členové mají možnost propagace na stránkách spolku

                            aktivně pracovat v sekcích spolku

                            máte právo na informační servis

 

                            Dobrovolné členství znamená, že člen v rámci Členství  1 je ochoten přispět více na činnost  spolku.

 

                                             

Členství 2

Co získáte pokud se stanete členem:

                            získáte partnera se kterým můžete změnit věci, které byste sami nezměnily

                            členství vám otevírá dveře k novým kontaktů doma i v zahraničí

                            můžete se aktivně zapojit do projektů spolku

                            členové mají možnost propagace na stránkách spolku

                            aktivně pracovat v sekcích spolku

                            máte právo na informační servis

                            můžete publikovat na stránkách spolku – články, videa

 

 

             /Částky nad 10 000 Kč se u fyzických osob již řeší darovací smlouvou./

           /Částky nad 50 000 Kč se u právnických osob již řeší darovací smlouvou./

 

 

 

V Kosoři dne 10.8.2021

 

_________v.r.___________

Jiří Michalička

Předseda spolku

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s

 

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z.s. 

IČO: 09998446
Sídlo: Štěrková 261, 252 26 Kosoř

Kancelář: Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, 15.patro

© 2021 Spolek věda a výzkum