MENU

Souhlas s členstvím

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s.
IČO: 099 98 446
se sídlem Štěrková 261, 252 26 Kosoř

Já ZDE V PŘIHLÁŠCE UVEDENÝ(Á) stvrzuji, že se chci stát členem SPOLEKU PRO VĚDU A VÝZKUM z. s. (dále jen „Spolek“) že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými Stanovami Spolku a s informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné v sídle Spolku a na webových stránkách Spolku http://svv.smartiny.cz/ Jsem připraven/a respektovat rozhodnutí předsedy spolku o mém členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami, vnitřními předpisy Spolku a rozhodnutím orgánů Spolku. Chci se stát a zůstat členem Spolku a rozumím, že za účelem zajištění mé účasti, pro komunikaci, doručování apod. bude Spolek a případně další subjekty (výhradně za účelem naplňování cílů Spolku) jakožto správci zpracovávat mé osobní údaje. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízení  Evropského  parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Právním důvodem zpracování osobních údajů je členství ve Spolku.

Prohlašuji, že jsem tento formulář vyplnil/a dobrovolně a všechny souhlasy jsem taktéž poskytl/a dobrovolně. Ukončit svůj souhlas i svou účast ve Spolku mohu kdykoli. Ukončení členství či případné odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních údajů nijak neovlivní dosavadní oprávněnost zpracování osobních údajů.

Stanovy spolku SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z. s., z.s., jsou uvedeny na adrese https://iscz.cz/stanovy-spolku/. a vnitřní předpisy jsou uvedeny na adrese https://iscz.cz/vnitrni-predpisy-spolku/ , Souhlas se zpracováním osobních údajů je uveden na adrese http://ssvcz.cz/ochrana-osobnich-udaju-2/. Potvrzuji, že jsem se se všemi dokumenty (zejména se souhlasem se zpracováním osobních údajů) seznámil a bez výhrad s nimi souhlasím.

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z.s. 

IČO: 09998446
Sídlo: Štěrková 261, 252 26 Kosoř

Kancelář: Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, 15.patro

© 2021 Spolek věda a výzkum