MENU

Oskar Krejčí: GEOPOLITIKA ČÍNY

Stedron

Bohumír Štědroň

Autor publikace
Sdílejte publikaci
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bohumír Štědroň

vysokoškolský pedagog, Předseda Prognostického klubu, Prezident České asociace Římského klubu

Oskar Krejčí: GEOPOLITIKA ČÍNY

nakladatelství Profesional Publishing, Praha 2021, 489 stran,

ISBN: 978-80-88260-51-6

 

Široce koncipovanou a precizně zpracovanou monografii, obsahující velké množství prognostických i ekonomických informací, tvoří 10 kapitol a 4 přílohy. První kapitola Čínský zázrak vychází z čínského politického realismu, který je také v úvodu formulován: „Pozorovat chladnokrevně, upevňovat vlastní rozkolísanou pozici, zdrženlivě reagovat, nenárokovat si vedení, plnit vlastní konkrétní úkoly“ (Deng Xiaoping, architekt čínských reforem). Strategie mimořádného hospodářského úspěchu Číny vychází již dlouhou dobu z negace tzv. washingtonského konsenzu: ekonomika země není zcela podřízena mezinárodním institucím, nebyly privatizovány strategické firmy a nebyla minimalizována státní regulace.

Druhá kapitola Geopolitické konstanty analyzuje teritoriální souvislosti obecného politického chování a u mezinárodněpolitických souvislostí identifikuje řadu příčin a komponent (půda a klima, říční civilizace, závlahové zemědělství, geopolitické jádro a pásy aj.). Je skutečností, že dvakrát v dějinách civilizace byla Čína největší námořní mocností na světě (str.80).

Další dvě kapitoly Národní zvláštnosti a Stát a dynastie spolu souvisí a obsahují podkapitoly s názvy Etnické skupiny, Čínský svět, Politická filosofie, Mandát nebes, Meritokracie a Hranice.

Z hlediska manažerské politologie je klíčovou subkapitolou Meritokracie, kde jsou analyzovány jednotlivé komponenty i pojmy manažerského řízení: mandarín, Čína jako inovační centrum (využívání knihtisku, střelného prachu i kompasu dříve než v evropských zemích), a to z evropského pohledu. Rovněž následující tři kapitoly jsou navzájem provázány.

Důležitou částí monografie je kapitola Nová Čína, kde autor

popisuje počáteční vliv marxistické ideologie a Sovětského svazu na turbulentní vývoj Číny v první polovině dvacátém století včetně pozdějších mimořádně neúspěšných experimentů: „Velkého skoku“ a „Velké proletářské a kulturní revoluce“, které jsou spojeny s hladomory a úmrtím cca. 30 milionů Číňanů (str.346). Autor prof. Oskar Krejčí definuje tři období po roce 1949 (str. 351), a to: romantické období (1949-1976), období standardizace (1976-2014) a supervelmoc (2014 až do současnosti). Závěrečné „desatero“ (str.450) sumarizuje a zobecňuje rozsáhlá analyzovaná fakta. V bodě bod 6: „Vládnutí v Číně bylo a zůstává velmi obtížné“, a v souvislosti s tímto konstatováním je znovu provedena deskripce meritokratického způsobu vládnutí, které klade důraz na kompetence, odborné znalosti a dovednosti. Je otázkou, zda meritorní formy vládnutí nepřinášejí dlouhodobě „provozní politickou slepotu“ a stagnaci, popř. monarchizaci politického systému, vedoucí k revoltám.

Zajímavý je bod 9, v němž se uvádí, že „stabilita Číny má globální hodnotu, destabilizace Říše středu by prohloubila celosvětový chaos“; varovným faktem jsou výsledky tzv. Arabského jara.

Autor monografie prokázal mimořádné analytické a koncepční schopnosti, a proto lze monografii Geopolitika Číny doporučit vrcholovým manažerům, politikům i posluchačům vysokých škol. Práce obsahuje obrovské množství ekonomických i prognostických údajů, které jsou promyšleně seřazeny a utvářejí všestranný obraz celkového vývoje Číny.

Lze plně doporučit její vydání v anglickém jazyce pro posluchače anglických programů vysokých škol.

 

Doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Univerzita Karlova / ČVUT

 

Napsat komentář

SPOLEK PRO VĚDU A VÝZKUM z.s. 

IČO: 09998446
Sídlo: Štěrková 261, 252 26 Kosoř

Kancelář: Bucharova č.p. 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky, 15.patro

© 2021 Spolek věda a výzkum

Upravit publikaci

You are not permitted to submit this form!